Суштинска независност је ситуација гдје су појединци у могућности да обављају послове без да на њих утичу односи који би могли компромитовати професионално просуђивање, што им омогућава да дјелују с интегритетом и примјењују објективност и професионални скептицизам.