Vrhovna revizijska institucija (VRI) mora da bude nezavisna u pogledu svog statusa, mandata, izvještavanja i autonomije u smislu upravljanja. VRI treba da ima diskreciju u obavljanju svojih funkcija, a ova nezavisnost se propisuje kroz odgovarajući i djelotvoran ustavni, zakonski i regulatorni okvir.

Prema Meksičkoj deklaraciji o nezavisnosti (Vidjeti pod: Meksička deklaracija), vrhovne revizijske institucije treba da štite vrijednost svoga rada korišćenjem odgovarajućih mehanizma zaštite i otklanjanjem realnih i prisutnih prepreka po njihovu nezavisnost. U Republici Srpskoj je nezavisnost VRI definisana članom 4. (Sloboda od kontrole i upravljanja) Zakona o reviziji javnog sektora Republike Srpske (vidjeti: Zakon) gdje je navedeno da će u sprovođenju svojih dužnosti i nadležnosti u skladu s ovim zakonom, Glavna služba za reviziju biti nezavisna i neće podlijegati upravljanju ili kontroli od strane bilo kojeg lica ili institucije, osim one koja je definisana u ovom zakonu.