Osoblje vrhovne revizijske institucije (VRI) mora biti slobodno od uticaja koji narušavaju nezavisnost i objektivnost, bilo stvarnih ili pretpostavljenih, koji proizilaze iz političkih predrasuda, učestvovanja u upravljanju, finansijskih ili drugih ličnih interesa, ili odnosa sa drugima ili uticaja od drugih.

Pojam „nezavisnost“ obuhvata suštinsku i pojavnu nezavisnost.