Особље врховне ревизијске институције (ВРИ) мора бити слободно од утицаја који нарушавају независност и објективност, било стварних или претпостављених, који произилазе из политичких предрасуда, учествовања у управљању, финансијских или других личних интереса, или односа са другима или утицаја од других.

Појам „независност“ обухвата суштинску и појавну независност.