Način mišljenja koji omogućava izražavanje zaključaka bez uticaja koji dovodi u pitanje profesionalno rasuđivanje, omogućavajući na taj način pojedincu da djeluje nezavisno, uz objektivnost i profesionalni skepticizam.