Начин мишљења који омогућава изражавање закључака без утицаја који доводи у питање професионално расуђивање, омогућавајући на тај начин појединцу да дјелује независно, уз објективност и професионални скептицизам.