Izbjegavanje činjenica i okolnosti značajnih u toj mjeri da bi na osnovu njih razumna i informisana treća strana, odmjeravanjem svih specifičnih činjenica i okonosti, mogla da zaključi da su integritet, objektivnost ili profesionalni skepticizam revizijske organizacije ili člana revizijskog tima dovedeni u pitanje.