Избјегавање чињеница и околности значајних у тој мјери да би на основу њих разумна и информисана трећа страна, одмјеравањем свих специфичних чињеница и оконости, могла да закључи да су интегритет, објективност или професионални скептицизам ревизијске организације или члана ревизијског тима доведени у питање.