U kontekstu revizije usklađenosti kao i u obavljanju revizije finansijskih izvještaja, izraz neusklađenost se koristi kada se ukazuje na namjeran ili nenamjeran propust ili izostanak radnje subjekta revizije, suprotno važećim zakonima ili regulativi. Takve aktivnosti uključuju transakcije koje subjekt vrši ili se one vrše u njegovo ime od strane lica ovlašćenih za upravljanje, rukovodstva ili zaposlenih. Neusklađenost ne obuhvata nedolično ponašanje pojedinaca (koje nije vezano za poslovanje subjekta), lica ovlašćenih za upravljanje, rukovodstva ili zaposlenih.