У контексту ревизије усклађености као и у обављању ревизије финансијских извјештаја, израз неусклађеност се користи када се указује на намјеран или ненамјеран пропуст или изостанак радње субјекта ревизије, супротно важећим законима или регулативи. Такве активности укључују трансакције које субјект врши или се оне врше у његово име од стране лица овлашћених за управљање, руководства или запослених. Неусклађеност не обухвата недолично понашање појединаца (које није везано за пословање субјекта), лица овлашћених за управљање, руководства или запослених.