Mišljenje koje izražava revizor kada donese zaključak da su, po svim materijalno značajnim aspektima, finansijski izvještaji pripremljeni u skladu sa primjenljivim okvirom finansijskog izvještavanja. Termin koji se uobičajeno koristi za nemodifikovano mišljenje revizora je „pozitivno mišljenje“. Za širi uvid pogledati: Mišljenje revizora i Modifikovano mišljenje.