Мишљење које изражава ревизор када донесе закључак да су, по свим материјално значајним аспектима, финансијски извјештаји припремљени у складу са примјенљивим оквиром финансијског извјештавања. Термин који се уобичајено користи за немодификовано мишљење ревизора је “позитивно мишљење”. За шири увид погледати: Мишљење ревизора и Модификовано мишљење.