Kada revizor izražava negativno mišljenje tada se u pasusu u kom iznosi mišljenje navodi da, po mišljenju revizora, zbog značaja pitanja koja su opisana u pasusu „Osnov za negativno mišljenje“ finansijski izvještaji subjekta ne prikazuju istinito i objektivno, u svim materijalnim aspektima (…) u skladu sa propisanim okvirom finansijskog izvještavanja; odnosno „zbog značaja pitanja navedenih u pasusu „Osnov za negativno mišljenje, aktivnosti, finansijske transakcije i informacije iskazane u finansijskim izvještajima nisu, u svim materijalnim aspektima, u skladu sa propisima kojima su regulisane.“

Za širi uvid pogledati: Mišljenje revizora i Modifikovano mišljenje.