Postoji kada je kontrola omišljena, primjenjuje se ili koristi na takav način da nije u stanju da blagovremeno spriječi ili otkrije i ispravi pogrešan iskaz u finansijskim izvještajima ili kada ne postoji kontrola koja je neophodna da bi se spriječio ili otkrio i ispravio pogrešan iskaz u finansijskim izvještajima.

(Dodatno: Značajan nedostatak u internoj kontroli)