Постоји када је контрола омишљена, примјењује се или користи на такав начин да није у стању да благовремено спријечи или открије и исправи погрешан исказ у финансијским извјештајима или када не постоји контрола која је неопходна да би се спријечио или открио и исправио погрешан исказ у финансијским извјештајима.

(Додатно: Значајан недостатак у интерној контроли)