Ukoliko revizor na osnovu pribavljenih revizijskih dokaza zaključi da finansijski izvještaji uzeti u cjelini nisu bez materijalno značajnih pogrešnih iskaza ili ako nije u mogućnosti da pribavi dovoljne adekvatne revizijske dokaze na osnovu kojih bi zaključio da finansijski izvještaji u cjelini ne sadrže materijalno značajne greške, revizor treba da modifikuje mišljenje u skladu sa zahtjevima revizijskih standarda.

Prema tome, mišljenje revizora može biti modifikovano i nemodifikovano (tzv. pozitivno mišljenje ili mišljenje bez kvalifikacija). Modifikovano mišljenje revizora je svako mišljenje koje nije „čisto“ ili pozitivno, odnosno:

⦁ kvalifikovano ili tzv. mišljenje sa rezervom (Pod: Kvalifikovano mišljenje („osim za“)),

⦁ negativno mišljenje (Pod: Negativno mišljenje) i

⦁ uzdržavajuće mišljenje tj. uzdržavanje od izražavanja mišljenja o finansijskim izvještajima i/ili o usklađenosti (Pod: Uzdržavanje od izražavanja mišljenja).

Kada revizor modifikuje mišljenje tada, pored elemenata koji su obavezni dio forme svakog mišljenja (u skladu sa ISA 700), treba da: a) izmijeni naslov odjeljka „Osnov za mišljenje“ sa odgovarajućim: „Osnov za mišljenje sa rezervom“ ili „Osnov za kvalifikovano mišljenje“, „Osnov za negativno mišljenje“, „Osnov za uzdržavanje od mišljenja“, po potrebi i b) u tom odjeljku revizorskog mišljenja opiše pitanja zbog kojih je došlo do modifikacije mišljenja. (Vidjeti i pod: Mišljenje revizora)