U različitim zemljama su VRI uspostavljene, organizovane i djeluju po različitim modelima, što zavisi od ustavno-pravnog okvira, tradicije i okruženja. Najćešće se smatra da VRI pripada jednom od tri institucionalna okvira, a to su:

1) Parlamentarni (Westminsterski ili anglosaksonski model),

2) Kolegijalni ili model odbora i

3) Pravosudni ili Napoleonov model VRI.

(Detaljnije pod: Parlamentarni model VRI; Kolegijani model VRI i Pravosudni model VRI).