У различитим земљама су ВРИ успостављене, организоване и дјелују по различитим моделима, што зависи од уставно-правног оквира, традиције и окружења. Најћешће се сматра да ВРИ припада једном од три институционална оквира, а то су:

1) Парламентарни (Вестминстерски или англосаксонски модел),

2) Колегијални или модел одбора и

3) Правосудни или Наполеонов модел ВРИ.

(Детаљније под: Парламентарни модел ВРИ; Колегијани модел ВРИ и Правосудни модел ВРИ).