Koje metode prikupljanja dokaza će se primjenjivati u reviziji zavisi od vrste revizijskog problema, vrste studije kao i opštih i posebnih ciljeva revizije. Pri izboru prikladne metoda revizor treba da ima u vidu s jedne strane zahtjev za ekonomičnim i efikasnim provođenjem revizije a s druge strane zahtjev za kvalitetnim provođenjem revizije što između ostalog podrazumijeva relevantne, pouzdane i dovoljne revizijske dokaze.
Metode koje se koristi prilikom prikupljanja revizijskih dokaza, pojedinačno ili u kombinaciji su:

⦁ Inspekcija – pregled dokumentacije

⦁ Upitnici

⦁ Ankete

⦁ Intervjui

⦁ Posmatranja na terenu

⦁ Mjerenja na terenu

⦁ Fokus i referentne grupe

⦁ Mišljenja konsultanta

⦁ Studija slučaja

⦁ Proučavanjem zakonskih i podzakonskih akata, politika, planova, programa, izvještaja, medijskih i drugih informacija

⦁ Video, audio snimanje i fotografisanje.

Pouzdanost revizijskih dokaza je u direktnoj vezi sa odabirom metode za pribavljanje revizijskih dokaza, ali i načinom njenog provođenja, tako će se posmatranje i/ili mjerenje na terenu smatrati pouzdanijim dokazom kada subjekt posmatranja nije svjestan posmatranja i mjerenja ili kada samo mjerenje nije najavljeno. Takođe, dokumentacija pribavljena ili potvrđena od treće strane smatra se pouzdanijim revizijskim dokazom od dokumenta koji za potrebe revizije kreira revidirani subjekt, itd.