U predstudijskom memorandumu potrebno je navesti i metode koje će se koristiti u analizi i vrednovanju prikupljenih revizijskih dokaza. U postupku analize i vrednovanja mogu se koristiti kvantitativne i kvalitativne metode:

⦁ Metode statističke analize

⦁ Metode ekonomske analize

⦁ Metode indukcije i dedukcije

⦁ Metode analize i sinteze

⦁ Komparativne metode

⦁ Benčmarking metoda

⦁ Kauzalna metoda

⦁ Mapiranje procesa, postupaka i procedura

⦁ Metoda analize studije slučaja

⦁ SWOT analiza i

⦁ druge poznate naučno istraživačke metode.

Za podatke prikupljene u predstudiji treba odabrati metode kojima će se najbolje obezbijediti analiza prikupljenih podataka na efikasan i efektivan način.