Ovo je dokument koji je svojstven reviziji učinka kojeg sačinjava revizorski tim ukoliko se u procesu provođenja predstudije ili nakon provedene predstudije nije utvrdio revizijski problem ili se pokazalo da se revizijom utvrđenog revizijskog problema neće pružiti nova dodana vrijednost ili da je raspoloživost podataka, informacija i dokumenata nedovoljna (nepotpunost dokaza). Revizorski tim sačinjava dokument pod nazivom Memorandum o odustajanju od glavne studije i na taj način predlaže rukovodstvu vrhovne revizijske institucije da se odustane od provođenja glavne studije. Memorandum o odustajanju od glavne studije treba da sadrži objašnjenja o razlozima za neprovođenje glavne studije sa osnovnim argumentima koji su sastavni dio revizorske radne dokumentacije.