Ово је документ који је својствен ревизији учинка којег сачињава ревизорски тим уколико се у процесу провођења предстудије или након проведене предстудије није утврдио ревизијски проблем или се показало да се ревизијом утврђеног ревизијског проблема неће пружити нова додана вриједност или да је расположивост података, информација и докумената недовољна (непотпуност доказа). Ревизорски тим сачињава документ под називом Меморандум о одустајању од главне студије и на тај начин предлаже руководству врховне ревизијске институције да се одустане од провођења главне студије. Меморандум о одустајању од главне студије треба да садржи објашњења о разлозима за непровођење главне студије са основним аргументима који су саставни дио ревизорске радне документације.