Sistematizovan set međunarodno priznatih saopštenja koja se primjenjuju u reviziji finansijskih informacija iz prethodnih perioda. Puni naziv kompletnog seta ovih međunarodnih standarda je „Međunarodni standardi revizije, kontrole kvaliteta, pregleda, ostalih uvjeravanja i srodnih usluga“ i čine ih:

⦁ Međunarodni standardi revizije (skraćeno MRS, engl. ISA),

⦁ Međunarodni standardi angažovanja na pregledu (engl. akronim: ISRE),

⦁ Međunarodni standardi angažovanja na osnovu kojih se pruža uvjeravanje ((engl. akronim: ISAE) i
⦁ Međunarodni standardi srodnih usluga (engl. akronim: ISRS).

ISA, ISRE, ISAE i ISRS se zajednički nazivaju IAASB-ovim standardima angažovanja. MSR-e objavljuje Odbor za međunarodne standarde revizije i uvjeravanja (skraćeno IAASB) u okviru IFAC-a odnosno Međunarodne federacije računovođa. Saopštenja koja objavljuje IAASB regulišu angažovanja revizije, pregleda, ostalih uvjeravanja i srodnih usluga, a koje se sprovode u skladu sa Međunarodnim standardima. Oni nemaju veći autoritet od lokalnih zakona ili propisa kojima se reguliše revizija istorijskih finansijskih izvještaja ili angažovanja na uvjeravanju u nekoj zemlji. U slučaju da se lokalni zakoni ili propisi razlikuju od MSR ili da su u suprotnosti sa njima po određenom pitanju, angažovanje koje je u skladu sa lokalnim zakonima i propisima neće automatski biti usklađeno sa standardima koje donosi IAASB.

Nije dozvoljeno navođenje izjave da je postignuta usklađenost sa MSR ukoliko nisu u potpunosti primijenjeni svi standardi koji su relevantni za dato angažovanje. U Republici Srpskoj je Zakonom (Vidjeti: Zakon) definisano da GSR JS RS obavezno, između ostalog, primjenjuje i revizorske standarde Međunarodne federacije računovođa (IFAC), čime su MSR postali dio obavezujućeg seta standarda i saopštenja u reviziji javnog sektora, odnosno pozivanje u revizorskom izvještaju na primjenu Međunarodnih standarda revizije znači popunu primjenu svih standarda koji su relevantni za dato angažovanje.