Materijalnost je koncept revizije koji se odnosi na relativnu važnost nekog pitanja u skladu s kontekstom. Izostavljanja ili netačna prikazivanja stavki su materijalno značajna ako mogu, pojedinačno ili kolektivno, uticati na odluke ili procjene korisnika na osnovu finansijskih izveštaja. Materijalna značajnost zavisi od prirode ili veličine izostavljanja ili netačnog prikazivanja prosuđene u datim okolnostima.

Priroda ili veličina stavke, ili kombinacija obe, mogu biti odlučujući faktor. Sud o značajnosti pitanja donosi revizor u kontekstu u kom se ono razmatra. Određivanje materijalnosti je stvar profesionalnog prosuđivanja i zavisi od toga kako revizor tumači potrebe korisnika. Ovo može da uključuje, na primjer, razumnu mogućnost da će dovesti do promjene ili će uticati na odluku krajnjeg korisnika revizorskog izvještaja ili, kao drugi primjer, kada se u datom kontekstu radi o donošenju suda o tome da li o nekom pitanju treba obavijestiti lica ovlašćena za upravljanje, da li će oni smatrati da je to pitanje važno u odnosu na njihove dužnosti. Dakle, neko pitanje može da se ocijeni kao materijalno (značajno) ako bi spoznaje o istom, po svoj prilici uticale na odluke predviđenih korisnika. (vidjeti: Predviđeni korisnici)

Materijalnost (značajnost) može da se posmatra u kontekstu kvalitativnih i kvantitativnih faktora, kao što su relativna veličina, priroda i uticaj na predmet ispitivanja i interes koji za dati predmet pokazuju krajnji korisnici ili primaoci.