Iznos ili iznosi koje odredi revizor na nižem nivou od materijalnog značaja određenog za finansijske izvještaje (FI) u cjelini kako bi se na odgovarajući nizak nivo svela vjerovatnoća da će zbir nekorigovanih i neutvrđenih pogrešnih iskaza biti veći od materijalnog značaja za finansijske izvještaje u cjelini. Ako je primjenljivo, materijanost performansi se odnosi i na iznos ili iznose koje odredi revizor na nivou nižem od nivoa materijalnog značaja za pojedine klase transakcija, salda na računima ili objelodanjivanja.