Износ или износи које одреди ревизор на нижем нивоу од материјалног значаја одређеног за финансијске извјештаје (ФИ) у цјелини како би се на одговарајући низак ниво свела вјероватноћа да ће збир некоригованих и неутврђених погрешних исказа бити већи од материјалног значаја за финансијске извјештаје у цјелини. Ако је примјенљиво, материјаност перформанси се односи и на износ или износе које одреди ревизор на нивоу нижем од нивоа материјалног значаја за поједине класе трансакција, салда на рачунима или објелодањивања.