Jedno ili više lica ili organizacija (npr. povjerenik) sa obavezom nadgledanja strateškog usmjeravanja subjekta i obavezama u pogledu odgovornosti tog subjekta. Ovo uključuje i nadgledanje procesa finansijskog izvještavanja.

U nekim pravnim sistemima, lica ovlašćena za upravljanje mogu biti i članovi rukovodstva, npr u slučaju izvršnih članova upravnog odbora (bilo za subjekte iz privatnog ili javnog sektora) i/ili vlasnika – rukovodioca. Detaljnije ovo pitanje razrađuje MRS 260 – „Komunikacija sa licima ovlašćenim za upravljanje“.