Једно или више лица или организација (нпр. повјереник) са обавезом надгледања стратешког усмјеравања субјекта и обавезама у погледу одговорности тог субјекта. Ово укључује и надгледање процеса финансијског извјештавања.

У неким правним системима, лица овлашћена за управљање могу бити и чланови руководства, нпр у случају извршних чланова управног одбора (било за субјекте из приватног или јавног сектора) и/или власника – руководиоца. Детаљније ово питање разрађује МРС 260 – “Комуникација са лицима овлашћеним за управљање”.