Revizor izražava kvalifikovano mišljenje kada nakon prikupljanja dovoljno adekvatnih revizijskih dokaza zaključi da su pogrešni iskazi, pojedinačno ili zajedno, materijalno značajni, ali nisu prožimajući za finansijske izvještaje (Vidjeti pod: Prožimajući efekti); ili kada nije u mogućnosti da prikupi dovoljno adekvatnih revizijskih dokaza na kojima će zasnivati svoje mišljenje, ali revizor zaključi da mogući efekti neotkrivenih pogrešnih iskaza na finansijske izvještaje, ukoliko ih ima, mogu biti materijane prirode, ali ne i sveobuhvatni. (Vidjeti pod: Sveobuhvatnost).

Kada revizor izražava kvalifikovano mišljenje usljed materijalno pogrešnih iskaza u finansijskim izvještajima, tada se u odjeljku gdje se iznosi mišljenje navodi da: „…po mišljenju revizora, osim za efekte pitanja navedenih u pasusu „Osnov za kvalifikovano mišljenje (mišljenje sa rezervom) priloženi finansijski izvještaji objektivno i istinito prikazuju, po svim materijalnim aspektima … u skladu sa primjenljivim okvirom finansijskog izvještavanja.“. Ukoliko je osnov za kvalifikovano mišljenje nemogućnost da se prikupi dovoljno adekvatnih dokaza, revizor koristi odgovarajući izraz „osim za moguće efekte pitanja…“ (Šire objašnjenje pod: Mišljenje revizora, Modifikovano mišljenje).