Odgovarajući kriterijumi imaju sljedeće osobine:

a) Relevantnost: relevantni kriterijumi za rezultat daju informacije o predmetnom pitanju koje pomažu ciljnim korisnicima u donošenju odluke.

b) Potpunost: kriterijumi su potpuni kada u informacijama o predmetnom pitanju pripremljenim u skladu s njima nisu izostavljeni relevantni faktori za koje je realno očekivati da mogu da utiču na zaključke koje ciljni korisnici donose na osnovu tih informacija. Potpuni kriterijumi sadrže, gdje je to relevantno, osnove za prezentaciju i objelodanjivanje.

c) Pouzdanost: pouzdani kriterijumi omogućavaju razumno, dosljedno mjerenje ili procjenu osnovnog predmetnog pitanja, uključujući, ukoliko je to relevantno, prezentaciju i objelodanjivanje, koje su izvršili različiti praktičari u sličnim okolnostima.

d) Neutralnost: neutralni ili objektivni kriterijumi za rezultat daju informacije o predmetnom pitanju koje su nepristrasne i u skladu s uslovima angažovanja.

e) Razumljivost: razumljivi kriterijumi za rezultat daju informacije o predmetnom pitanju koje su razumljive ciljanim korisnicima.

Nejasni opisi očekivanja ili iskustvenih prosuđivanja pojedinaca ne čine odgovarajuće kriterijume. Bez referentnog okvira kojeg pružaju primijenjeni kriterijumi, svaki zaključak će biti podložan ličnom tumačenju i pogrešnom shvatanju.