Kriterijumi su standardne vrijednosti (reperi) koji se koriste za mjerenje ili procjenu osnovnog predmeta. Primjenljivi kriterijumi su kriterijumi koji se koriste za konkretno angažovanje, najčešće korišćeni kao termin u reviziji usklađenosti i reviziji učinka. Kriterijumi mogu biti formalni, na primjer za pripremanje finansijskih izvještaja kriterijumi mogu biti Međunarodni računovodstveni standardi za javni sektor. Ukoliko se radi o izvještaju o internoj kontroli, kriterijum može biti uspostavljeni okvir interne kontrole ili pojedinačni ciljevi interne kontrole, specifično osmišljeni za određeno angažovanje, a ukoliko se izvještava o usklađenosti kriterijumi mogu biti relevantni zakoni, regulativa ili ugovori. Primjeri manje formalnih kriterijuma su interni kodeks ponašanja ili dogovoreni nivo performansi (učinka).