Критеријуми су стандардне вриједности (репери) који се користе за мјерење или процјену основног предмета. Примјенљиви критеријуми су критеријуми који се користе за конкретно ангажовање, најчешће коришћени као термин у ревизији усклађености и ревизији учинка. Критеријуми могу бити формални, на примјер за припремање финансијских извјештаја критеријуми могу бити Међународни рачуноводствени стандарди за јавни сектор. Уколико се ради о извјештају о интерној контроли, критеријум може бити успостављени оквир интерне контроле или појединачни циљеви интерне контроле, специфично осмишљени за одређено ангажовање, а уколико се извјештава о усклађености критеријуми могу бити релевантни закони, регулатива или уговори. Примјери мање формалних критеријума су интерни кодекс понашања или договорени ниво перформанси (учинка).