Namjerna aktivnost jednog ili više rukovodilaca, lica ovlašćenih za upravljanje, zaposlenih ili trećih strana, koja uključuje obmanjivanje radi sticanja nepripadajuće ili nezakonite dobiti. U kontekstu Međunarodnih standarda revizije (MSR) za revizora su, prilikom razmatranja kriminalne radnje, relevantne dvije vrste namjernih pogrešnih iskazivanja a to su: pogrešan iskaz koji nastaje zbog namjernog finansijskog izvještavanja u kriminalne svrhe i pogrešan iskaz koji je posljedica zloupotrebe imovine. Iako revizor može da sumnja ili, u rijetkim situacijama, identifikuje kriminalnu radnju, revizor ne može donijeti pravnu procjenu da li se kriminalna radnja zaista i desila. Primarna odgovornost za sprečavanje i otkrivanje kriminalnih radnji i grešaka je na licima ovlašćenim za upravljanje i rukovodstvu subjekta.