Намјерна активност једног или више руководилаца, лица овлашћених за управљање, запослених или трећих страна, која укључује обмањивање ради стицања неприпадајуће или незаконите добити. У контексту Међународних стандарда ревизије (МСР) за ревизора су, приликом разматрања криминалне радње, релевантне двије врсте намјерних погрешних исказивања а то су: погрешан исказ који настаје због намјерног финансијског извјештавања у криминалне сврхе и погрешан исказ који је посљедица злоупотребе имовине. Иако ревизор може да сумња или, у ријетким ситуацијама, идентификује криминалну радњу, ревизор не може донијети правну процјену да ли се криминална радња заиста и десила. Примарна одговорност за спречавање и откривање криминалних радњи и грешака је на лицима овлашћеним за управљање и руководству субјекта.