Kontrolno okruženje obuhvata funkcije upravljanja i rukovođenja kao i stavove, svijest i aktivnosti lica ovlašćenih za upravljanje i rukovodstva u vezi sa internom kontrolom subjekta i njenim značajem za samog subjekta. Kontrolno okruženje čine:

1) lični i profesionalni integritet i etičke vrijednosti rukovodioca i zaposlenih,

2) način rukovođenja i upravljanja,

3) određivanje misija i ciljeva,

4) organizaciona struktura, hijerarhija u pogledu ovlašćenja i odgovornosti, prava i obaveze i nivoi izvještavanja,

5) pisana pravila i praksa upravljanja ljudskim resursima,

6) kompetentnost zaposlenih.
Kontrolno okruženje je jedna od pet komponenti sistema interne kontrole. (Vidjeti: Sistem internih kontrola)