Rizik da kontrole ne funkcionišu, to jest rizik da interne kontrole subjekta neće pravovremeno spriječiti ili otkriti i ispraviti pogrešan iskaz koji može nastati u okviru neke tvrdnje (koja se odnosi na klasu transakcija, saldo računa, objelodanjivanja ili drugu informaciju), a koji i pojedinačno ili zbirno sa drugim pogrešnim iskazima može biti materijalno značajan.

Veza: Rizik od materijalno pogrešnog iskaza.