Ризик да контроле не функционишу, то јест ризик да интерне контроле субјекта неће правовремено спријечити или открити и исправити погрешан исказ који може настати у оквиру неке тврдње (која се односи на класу трансакција, салдо рачуна, објелодањивања или другу информацију), а који и појединачно или збирно са другим погрешним исказима може бити материјално значајан.

Веза: Ризик од материјално погрешног исказа.