Entitet koji ima sljedeće karakteristike:

a) To je entitet sa pravom da ugovara u svoje ime;

b) Ima finansijsko i poslovno ovlašćenje da obavlja djelatnost;

c) Prodaje robu i usluge, u redovnom toku svog poslovanja, drugim entitetima radi ostvarivanja dobiti ili potpunog pokrića troškova;

d) Ne oslanja se na stalno državno finansiranje da bi održao stalnost poslovanja (osim nabavke proizvoda u okviru nezavisne transakcije); i

e) Kontrolisan je od strane entiteta iz javnog sektora.

(Radi jasnoće vidjeti pod: Entitet i Entitet javnog sektora)

Pojam javno preduzeće obuhvata, dakle, i tržišno orijentisana preduzeća, kao što su komunalne službe i finansijske institucije. Javna preduzeća se u suštini nimalo ne razlikuju od entiteta sa sličnom djelatnošću u privatnom sektoru, odnosno – u načelu javna preduzeća posluju da bi ostvarila profit. Ipak, neka od javnih preduzeća imaju određene obaveze vršenja usluga za zajednicu, u okviru kojih se od njih zahtijeva da određenim pojedincima ili organizacijama u zajednici obezbjeđuju robu i usluge besplatno ili po značajno nižim cijenama.