Ентитет који има сљедеће карактеристике:

а) То је ентитет са правом да уговара у своје име;

б) Има финансијско и пословно овлашћење да обавља дјелатност;

ц) Продаје робу и услуге, у редовном току свог пословања, другим ентитетима ради остваривања добити или потпуног покрића трошкова;

д) Не ослања се на стално државно финансирање да би одржао сталност пословања (осим набавке производа у оквиру независне трансакције); и

е) Контролисан је од стране ентитета из јавног сектора.

(Ради јасноће видјети под: Ентитет и Ентитет јавног сектора)

Појам јавно предузеће обухвата, дакле, и тржишно оријентисана предузећа, као што су комуналне службе и финансијске институције. Јавна предузећа се у суштини нимало не разликују од ентитета са сличном дјелатношћу у приватном сектору, односно – у начелу јавна предузећа послују да би остварила профит. Ипак, нека од јавних предузећа имају одређене обавезе вршења услуга за заједницу, у оквиру којих се од њих захтијева да одређеним појединцима или организацијама у заједници обезбјеђују робу и услуге бесплатно или по значајно нижим цијенама.