Prema definiciji iz MSR, javni sektor su nacionalni i regionalni (na primjer državni, pokrajinski, teritorijalni) organi, lokalni organi (npr. gradski, opštinski) i s njima povezani entiteti – subjekti (na primjer: agencije, odbori, komisije, preduzeća).

Pod javnim sektorom Republike Srpske, za potrebe ovog dokumenta, smatraju se sljedeće organizacije javnog sektora: korisnici sredstava budžeta Republike Srpske, jedinice lokalne samouprave i korisnici sredstava budžeta jedinica lokalne samouprave, vanbudžetski fondovi, agencije i druge institucije, javna preduzeća, ustanove i organizacije u kojima je Republika Srpska većinski vlasnik.