Према дефиницији из МСР, јавни сектор су национални и регионални (на примјер државни, покрајински, територијални) органи, локални органи (нпр. градски, општински) и с њима повезани ентитети – субјекти (на примјер: агенције, одбори, комисије, предузећа).

Под јавним сектором Републике Српске, за потребе овог документа, сматрају се сљедеће организације јавног сектора: корисници средстава буџета Републике Српске, јединице локалне самоуправе и корисници средстава буџета јединица локалне самоуправе, ванбуџетски фондови, агенције и друге институције, јавна предузећа, установе и организације у којима је Република Српска већински власник.