Javna odgovornost podrazumijeva da javnost ima uvid u aktivnosti koje provode institucije javnog sektora. Revizija učinka je jedan od načina da javnost (Parlament, Vlada, poreski obveznici, potencijalni investitori i drugi) ima uvid. Na taj način se može dobiti odgovor da li se za novac dobila odgovarajuća vrijednost i da li se novac mogao trošiti na racionalniji i pametniji način.