Јавна одговорност подразумијева да јавност има увид у активности које проводе институције јавног сектора. Ревизија учинка је један од начина да јавност (Парламент, Влада, порески обвезници, потенцијални инвеститори и други) има увид. На тај начин се може добити одговор да ли се за новац добила одговарајућа вриједност и да ли се новац могао трошити на рационалнији и паметнији начин.