Izvori iz kojih se prikupljaju podaci moraju se pažljivo izabrati imajući na umu potrebu da se iz tih izvora dobiju relevantni, pouzdani i dovoljni revizijski dokazi. Izvori revizijskih dokaza su opredjeljeni vrstom i prirodom revizijskog problema i karakterom i vrstom studije koja se provodi a mogu biti primarni i sekundarni. U pravilu, pouzdaniji su primarni od sekundarnih (izvedenih) dokaza.