Извори из којих се прикупљају подаци морају се пажљиво изабрати имајући на уму потребу да се из тих извора добију релевантни, поуздани и довољни ревизијски докази. Извори ревизијских доказа су опредјељени врстом и природом ревизијског проблема и карактером и врстом студије која се проводи а могу бити примарни и секундарни. У правилу, поузданији су примарни од секундарних (изведених) доказа.