Izvještavanje o obavljenim revizijama učinka definisano je Zakonom o reviziji javnog sektora Republike Srpske. Struktura Izvještaja o obavljenoj reviziji učinka okvirno je definisana Međunarodnim standardima revizije za javni sektor, a detaljnije internom regulativom (metodologija, smjernice, uputstva).

Izvještaji revizije učinka nisu strogo standardizovani kao što su to izvještaji finansijske revizije. Forma, sadržaj i struktura izvještaja revizije učinka može da se razlikuje od revizije do revizije, a opredjeljena je vrstom, karakterom i prirodom revizijskog problema, vrstom studije, fokusom, kriterijumima i obimom revizije. Uobičajeno je ipak, da svaka VRI usvoji i koristi jednu tipičnu formu izvještaja revizije učinka.

Vidjeti: Struktura izvještaja revizije učinka.