Prema Zakonu o računovodstvu i reviziji Republike Srpske ovaj izvještaj je sastavni dio obaveznog seta godišnjih finansijskih izvještaja i naziva se još i Bilans uspjeha, a predstavlja prikaz prihoda, rashoda i rezultata poslovanja u određenom vremenskom periodu. (Pogledati i: Bilans uspjeha)