Према Закону о рачуноводству и ревизији Републике Српске овај извјештај је саставни дио обавезног сета годишњих финансијских извјештаја и назива се још и Биланс успјеха, а представља приказ прихода, расхода и резултата пословања у одређеном временском периоду. (Погледати и: Биланс успјеха)