Izvještavanje o obavljenim finansijskim revizijama koje provodi GSRJS RS definisano je Zakonom o reviziji javnog sektora Republike Srpske. Struktura izvještaja o obavljenoj finansijskoj reviziji definisana je Međunarodnim standardima revizije i Međunarodnim standardima revizije za javni sektor, ima strogo definisanu strukturu i standardima utvrđenu formu za izražavanje mišljenja i drugih obavezno zahtijevanih elemenata, a određene specifičnosti karakteristične za mandat i okruženje revizije svaka VRI definiše zasebno.

U Republici Srpskoj, revizija usklađenosti se provodi zajedno sa revizijom finansijskih izvještaja, tako da se i na ovu vrstu revizije primjenjuje isti set standarda i metodoloških uputstava, shodno mandatu VRI.