Pisane izjave rukovodstva date revizoru u cilju potvrđivanja određenih pitanja ili podrške drugim revizijskim dokazima. Izjave rukovodstva u ovom kontekstu ne uključuju finansijske izvještaje, tvrdnje u njima ili pomoćne knjige i evidencije. U skladu s MSR 580, pisane izjave, kao i odgovori na pitanja, predstavljaju revizijske dokaze.